6.00 - 8.00 - zabawy dowolne, zabawy z udziałem nauczyciela

 
8.00 - 8.15 - ćwiczenia i zabawy poranne


8.15 - 8.30 - czynności higieniczno – porządkowe

8.30 - 9.00 - I śniadanie-samoobsługa

9.00 - 9.30  - zajęcia dydaktyczne realizowane wg podstawy programowej

9.30 - 10.45 - spacery, wycieczki, wyjścia do ogrodu przedszkolnego
                      (w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych zabawy ruchowe w sali)


10.45 - 11.00 - zabiegi higieniczne i samoobsługowe

11.00 - 11.30 - II śniadanie-samoobsługa

11.30 - 13.15 - odpoczynek w formie leżakowania

13.15 - 13.30 - czynności samoobsługowe/ higieniczne przygotowujące do obiadu

13.30 - 14.00 - obiad-samoobsługa

14.00 - 15.00 - zabawy relaksacyjne, czytanie książek, zabawy dydaktyczne

15.00 - 16.00
- indywidualne korygowanie i wspieranie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym,
                         zabawy na tarasie przedszkolnym, zabawy dowolne w sali